Bruk av musikk i filmproduksjoner

Reglene om opphavsrett på musikk håndheves av TONO.

UKM har en avtale med TONO som gjør at “beskyttet” musikk kan framføres på alle våre mønstringer. Musikken kan både framføres av en deltaker eller en original CD/Mp3 kan spilles som lydfølge til dans, teater osv.

Når man ønsker å bruke et rettighetsbelagt lydspor som del av en filmproduksjon kalles det “lydfesting av musikk” og reguleres av NCB. Dette fordi man da lager en ny innspilling med beskyttet materiale. Da skal det betales en avgift til NCB for masteren, og videre pr. kopi som distribueres.

Imidlertid er det i følge TONO snakk om en relativt beskjeden sum penger dersom det kun skal distribuerer noen få kopier.

For å finne ut mer om disse reglene kan du sjekke denne nettsiden: http://www.tono.no/NCB

Du ville faktisk ikke kommet bort i denne problemstillingen hvis du hadde vist filmen fra en DVD og samtidig kjørt lyden fra en original CD. Dette kan virke sært, men sånn er det hvis man vil ha det formelt helt riktig.